83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415
83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415

$226,000

83-44 Lefferts Blvd. UNIT 6G, Kew Gardens, NY, 11415

PENDING